صدا و سیمای مرکز یزد

بازدید حامیان امربمعروف ونهی از منکر از صداوسیماجمعی از گروه حامیان امربمعروف ونهی از منکراستان از واحدهای مختلف صداوسیما بازدید کردند وبا مراحل تولید برنامه در رسانه ملی آشنا شدند

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای یزد: دراین بازید گروهی از حامیان امربمعروف ونهی از منکراستان متشکل از اساتید دانشگاه ، کارمندان ، فرهنگیان ،فعالان مذهبی و اصناف از واحدهای مختلف صداوسیما بازدید کرده وبا تولید برنامه در رسانه ملی آشنا شدند در پایان این بازدیداین گروه  در دیداری با مدیرکل صداوسیما از زحمات مدیریت وکارکنان مرکز در انعکاس برنامه های مذهبی وعزاداریهای مردم یزد درمحرم امسال واحیای فریضه امربعروف ونهی از منکر بطور شایسته در برنامه های صداوسیمای یزد تشکر نموده وضمن بحث وتبادل نظر دراین خصوص آمادگی خود را برای همکاری با رسانه ملی اعلام کردند دکتر پهلوانیان نیز در این دیدار ضمن تقدیر از فعالیت این گروه امر بمعروف را وجدان جامعه دانست وگفت:اگر این وجدان بیدار باشد جامعه بیدار وپویاست واگربیدار نباشد جامعه منفعل وغیر وجدانی است و حفظ بیدارسازی این وجدان در جامعه وظیفه اصلی شماست وی با بیان اینکه : صداوسیما یک نهاد فرهنگی وپیش روی مردم است گفت امربمعروف در رسانه ملی بنحو احسن انجام می شود وفرهنگ سازی این فریضه در برنامه های مختلف بکار برده شده است ایشان نمود این فریضه وتلاش همکاران مرکز  را درایام محرم با پخش زنده 18 نقطه ازشهرستانهای استان وبیش از 5هزار دقیقه پخش عزاداری های مردم دارالعباده در شبکه های ملی عنوان کردکاربران آنلاین

نظرهای کاربران