کارشناس نظارت و بازرسی شبکه دامپزشکی شهرستان یزد اعلام کرد:

با هر گونه عرضه طیور زنده در سطح شهر برخورد قانونی صورت می گیرد.محمد احمدی اظهار داشت: عرضه طیور که به صورت زنده و توسط خودروهای غیر مجاز و فاقد مجوز در نقاط مختلف شهر عرضه می شوند، فاقد هر گونه پیشینه ی بهداشتی بوده و می تواند منجر به شیوع انواع بیماری های دامی و مشترک شده و علاوه به خطر انداختن امنیت غذایی و سلامت عمومی شهروندان باعث به خطر افتادن سرمایه طیور استان گردد به همین دلیل با هر گونه عرضه طیور زنده در سطح شهر برخورد قانونی صورت می گیرد .

 

محمد احمدی اظهار داشت: عرضه طیور که به صورت زنده و توسط خودروهای غیر مجاز و فاقد مجوز در نقاط مختلف شهر عرضه می شوند، فاقد هر گونه پیشینه ی بهداشتی بوده و می تواند منجر به شیوع انواع بیماری های دامی و مشترک شده و علاوه به خطر انداختن امنیت غذایی و سلامت عمومی شهروندان باعث به خطر افتادن سرمایه طیور استان گردد به همین دلیل با هر گونه عرضه طیور زنده در سطح شهر برخورد قانونی صورت می گیرد .

 

نامبرده اعلام کرد:به دلیل اهمیت موضوع، در صورت مشاهده یا گزارش عرضه طیور زنده در سطح شهر بنابر قوانین سازمان دامپزشکی، طیور توقیف و معدوم شده و ضمن انتقال خودرو به شهرداری، عاملین فروش غیر مجاز طیور نیز جهت رسیدگی، به مراجع قضایی ارجاع می شوند.

 

کارشناس نظارت و بازرسی شبکه دامپزشکی شهرستان یزد در پایان ضمن اعلام شماره تلفن 1512 برای تماس همشهریان از شهروندان خواست ضمن پرهیز از خرید هرگونه طیور زنده غیر مجاز از افراد بدون مجوز و خودروهای دوره گرد؛ با گزارش موارد تخلف، به حفظ سلامت عموم جامعه و نیز کنترل بیماری در صنعت پرورش طیور صنعتی استان، همکاری لازم را بعمل آورند.

 

برچسب‌ها : سلامتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران