صدا و سیمای مرکز یزد

اولین شورای طرح و برنامه مستند سیمای استانها در مرکز یزد برگزار شدبه همت معاونت سیمای مرکز یزد اولین شورای طرح و برنامه مستند سیمای استانها با حضور مدیر کل طرح تولیدات سیمای استانها و کارشناسان در معاونت سیمای شبکه تابان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز یزد " در این جلسه که  مراغه ای مدیر کل طرح تولیدات سیمای استانها و کارشناسان این حوزه آقایان :  ورهرام  . عطارپور . فرقانی پور . امیری و خانم دکتر نیک بخش حضور دارند به موضوع بررسی طرح طراحان مستند ساز استانی و سیمای مرکز یزد از تاریخ : 30/07/96 تا 01/08/96 به مدت 2 روز از ساعت 9 تا 20 در معاونت سیمای مرکز یزد می پردازند .کاربران آنلاین

نظرهای کاربران