گزارش تصویری ازسفر مروج الشریعه استاندار خراسان جنوبی به شهرستان طبس از دریچه دوربین هادی یعقوبیان ( بخش1 )گزارش تصویری ازسفر مروج الشریعه استاندار خراسان جنوبی به شهرستان طبس از دریچه دوربین هادی یعقوبیان ( بخش1 )کاربران آنلاین

نظرهای کاربران