بازدید دکتر مروج الشریعه استاندار خراسان جنوبی و هیئت همراه از کارخانه کک طبسبه گزارش خبرنگاریزد فردادر طبس

بازدید دکتر مروج الشریعه استاندار خراسان جنوبی به همراه معاون استاندار و فرماندار ویژه و هیئت همراه از کارخانه کک طبس

 دکتر مروج‌الشریعه استاندار خراسان جنوبی در حاشیه ی بازدید از کک طبس:

 نام عسلویه‌ی زغال‌سنگ ایران زیبنده طبس است.

 وی در جلسه اقتصادی ، یاد مهندس شکیبی را بزرگ داشت.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران