در مراسم ثبت اولین قرارداد طرح بام به بام بین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد و گروه تعاونی پیشگامان عنوان شد:

اجرای طرح بام به بام فرصت مغتنم برای توسعه تولید برقنخستین قرارداد طرح بام به بام بین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد و گروه تعاونی پیشگامان به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان،محمدرضا صحتی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در مراسم ثبت اولین قرارداد طرح بام به بام با همکاری شرکت انرژی های خورشیدی پیشگامان، این طرح را فرصت مغتنم برای توسعه تولید برق از منابع انرژی های تجدید پذیر در این استان برشمرد و گفت: یک هزار نیروگاه پنج کیلوواتی خانگی در سراسر استان با عنوان طرح بام به بام اجرا می شود.

وی استان یزد را با 330 روز آفتابی، مستعد برای اجرای پروژه های انرژی خورشیدی عنوان نمود و گفت : در حال حاضر 160 نیروگاه خورشیدی در استان یزد در مقیاس خانگی نصب شده است.

این مسئول اشاره کرد: هر نیروگاه خورشیدی با ظرفیت یک کیلووات بر ساعت در سال 1800 کیلووات برق خورشیدی در اقلیم یزد برق تولید خواهد کرد.
صحتی یادآور شد: نرخ تضمینی خرید برق خورشیدی برای نیروگاه های با ظرفیت زیر 20 کیلووات 800 تومان و برای نیروگاه با ظرفیت 20 کیلووات تا 100 کیلووات 700 تومان است.

مدیرعامل شرکت انرژی های خورشیدی پیشگامان نیز در این مراسم گفت : مالکین منازل در طرح بام به بام 96، با سرمایه گذاری خرد (15 میلیون تومان) برای احداث یک نیروگاه پنچ کیلوواتی ماهانه مبلغ 325 هزار تومان را در طی بیست سال دریافت خواهند کرد، افزون بر اینکه به مالکین مبلغ 6.000.000 تومان نیز به صورت سهام تعلق خواهد گرفت که سهام مذکور نیز مشمول سود سالانه بر اساس فعالیت شرکت می باشد.

سید جواد حسینی عزآبادی ابزار امیدواری کرد فاز اول طرح بام به بام با احداث هزار نیروگاه خانگی در استان یزد در طی سال جاری اجرایی گردد. وی چشم انداز سه سال آینده را احداث ده هزار نیروگاه خانگی در کشور دانست.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران