دیدارطلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس ازخانواده شهید روحانی حسن رمضانی بمناسبت هفته تربیت بدنیبه گزارش خبرنگار یزد فردادر طبس

دیدار طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس به اتفاق ریاست بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان طبس و سایر مسئولین از خانواده شهید روحانی حسن رمضانی بمناسبت هفته تربیت بدنی

 سرکار خانم رمضانی فرزند معزز شهید از پرسنل اداره ورزش و جوانان طبس می باشند.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران