صدا و سیمای مرکز یزد

دوره آموزشی مدیریت دانش در مرکز یزد برگزار شدبه همت واحد آموزش صدا و سیمای مرکز یزد یک دوره آموزشی و کاربردی مدیریت دانش در مرکز یزد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز یزد "  یک دوره کلاس اموزشی و کاربردی  مدیریت دانش با حضور معاونین و مدیران صدا و سیمای مرکزیزد با حضور استاد دکتر مفاخری در دونوبت در مرکز یزد برگزارشدکاربران آنلاین

نظرهای کاربران