اضافه شدن چهار دستگاه وانت دوکابین به سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزدبا صرف هزینه ای بالغ بر سه میلیارد ریال، چهار دستگاه وانت دوکابین کاپرا به واحد نظارت سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد اضافه شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد چهار دستگاه وانت کاپرا دوکابین، از سوی حوزه معاونت خدمات شهری در اختیار سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد قرار گرفت.

شایان ذکر اینکه  وانت های مذکور با صرف هزینه ای بالغ بر سه میلیارد ریال به منظور نظارت بیشتر و همچنین ممانعت از تخلیه غیر مجاز خاک و نخاله در سطح شهر و معابرعمومی،  خریداری شده است.

وانت های مذکور طی مراسمی و با حضور رئیس و تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر، معاون خدمات شهری و رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در روز بیست و چهارم مهرماه  به واحد نظارت این سازمان تحویل داده شد.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران