از نفس افتادن بورس /روند افت‌وخیز در بازار سرمایهبورس تهران، هفته سوم معاملاتی خود در پاییز را با نوسانات کاهشی پشت سر گذاشت.

پایگاه خبری تحلیلی یزدفردا (yazdfarda.ir) :در روز اول بازار، شاخص بورس و اوراق بهادار با کاهش ۳۶۰ واحدی به پله ۸۵ هزار و ۶۹ واحدی رسید، درحالیکه ارزش کل معاملات بورس تهران از ۱ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۶۱۸ میلیون ریال سهم طی ۷۰ هزار نوبت معاملاتی است.

نماد‌های پر بیننده معاملات روز اول بازار، فارس، همراه با روند صعودی و نماد تاپیکو، شتران، خودرو، فولاد، شبندر با روند نزولی کار خود را به پایان رساند.

شاخص کل فرابورس با ۱۳.۸۰ واحد کاهش به پله ۹۳۷ هزار و ۳۰ واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات ۲ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۴۰۱ میلیون سهم طی ۱۳۱ هزار نوبت معاملاتی است.

*** در دومین روز بازار، شاخص بورس و اوراق بهادار با کاهش ۵۰۴.۶۳ واحدی به پله ۸۴ هزار و ۵۶۴ واحدی رسید، این درحالی است که ارزش کل معاملات بورس تهران از ۲ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۸۳۶ میلیون ریال سهم طی ۶۶ هزار نوبت معاملاتی است.

نماد‌های پر بیننده معاملات در روز دوم بازار، فارس با روند صعودی و نماد خساپا، شبندر، شتران، فولاد، کچاد، خودرو با روند نزولی کار خود را به پایان رساند.

شاخص کل فرابورس با ۲۲ واحد کاهش به پله ۹۱۵ هزار و ۶۰ واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات ۳ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۲۹۴ میلیون سهم طی ۷۶ هزار نوبت معاملاتی است.

*** در سومین روز بازار شاخص بورس و اوراق بهادار با رشد ۲۳.۵۰ واحدی به پله ۸۴ هزار و ۶۱۵ واحدی رسید. همچنین ارزش کل معاملات بورس تهران از ۲ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۶۲۲ میلیون ریال سهم طی ۵۱ هزار نوبت معاملاتی است.

نماد‌های پر بیننده معاملات روز سوم بازار، فملی، شبندر، شتران، اخابر با روند صعودی و نماد آپ، فارس، پرداخت با روند نزولی کار خود را به پایان رساند.

شاخص کل فرابورس با ۷.۱۰ واحد رشد به پله ۹۲۱ هزار و ۹۰ واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات ۱ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۱۹۷ میلیون سهم طی ۴۵ هزار نوبت معاملاتی است.

*** در آخرین روز بازار، شاخص بورس و اوراق بهادار در پایان معاملات با رشد ۱۲۲.۷۷ واحدی به پله ۸۴ هزار و ۷۳۴ واحدی رسید،  درحالیکه ارزش کل معاملات بورس تهران از ۲ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۴۴۸ میلیون ریال سهم طی ۴۲ هزار نوبت معاملاتی است.

نماد‌های پر بیننده معاملات در آخرین روز بازار، فملی، فولاد، شتران، شبندر، شهدیس با روند صعودی و نماد همراه، خساپا با روند نزولی کار خود را به پایان رساند.

شاخص کل فرابورس با ۷.۲۰ واحد رشد به پله ۹۲۸ واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات ۲ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۲۱۷ میلیون سهم طی ۳۲ هزار نوبت معاملاتی است.

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_151112.jpeg
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران