شهردار یزد: در زمینه حق و حقوق مردم به هیچ وجه نباید کوتاه آمددر جلسه هماهنگی و هم اندیشی درآمدی شهرداری یزد ضمن دفاع از حق و حقوق شهروندان بر تعریف راهکارهای جدید درآمدی به خصوص سرمایه گذاری و مشارکت تأکید شد.

مهدی جمالی نژاد در جلسه ای که به منظور هماهنگی با معاون، مدیران مناطق و مسئولان درآمدی مجموعه شهرداری یزد صبح روز سه شنبه هیجدهم مهرماه در سالن جلسات مرکزی برگزار شد گفت: یزد در حوزه گردشگری خیلی خوب کار کرده اما در حوزه سرمایه گذاری و جذب سرمایه موفق نبوده است.

شهردار یزد با اشاره به اینکه ظرفیت بسیار خوب سرمایه گذاری در یزد وجود دارد ولی در حوزه درآمدی وضعیت شهرداری مناسب نیست، اظهار داشت: باید ضمن شفاف سازی فرآیندها، راهکارهای جدید درآمدی برای شهرداری کارسازی شود.

وی با انتقاد از بالابودن تخلفات ساخت وساز خاطرنشان نمود: هزینه های تخلفات ساختمانی باید از هزینه های قانونمندسازی بالاتر باشد.

جمالی نژاد با بیان اینکه در زمینه حق و حقوق مردم به هیچ وجه نبایدکوتاه آمد گفت: باید اعتماد مردم را جلب کنیم و با آنها رفیق باشیم و شهروندان را به صحنه بیاوریم.

شهردار یزد بیان نمود: شخصیت شهردار همه جانبه است و باید به امور فضای سبز، فرهنگی ورزشی، خدماتی، درآمدی و... به تناسب بپردازد.

 کاربران آنلاین

نظرهای کاربران