نظام مهندسی ساختمان استان یزد

شرکت های بازرسی مصالح ساختمانی و آسانسور توسط اعضای سازمان در استان یزد تاسیس می شودسازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد و اداره کل استاندارد تفاهم نامه ای امضا کردند که براساس آن بازرسی کیفیت مصالح ساختمانی در زمان استفاده در کارگاه ها به طور پیوسته و به صورت مشترک کنترل می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان این تفاهم نامه در4 بند به امضای مهندس فرشید رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد و مهندس ماجدی مدیر کل استاندارد استان رسید و به موجب آن فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در حوزه مصالح استاندارد ساختمان همراه با آموزش تولیدکنندگان و مجریان در اولویت خواهد بود. به گفته مهندس فرشید، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد تلاش گسترده ای را در جهت افزایش کیفیت مصالح ساختمانی و الگوسازی ساختمان های استاندارد آغاز کرده و با همکاری اداره کل استاندارد ضمن انتشارمنظم فهرست  شرکت های تولید کننده مصالح استاندارد، موضوع تاسیس شرکت های بازرسی مصالح  ساختمانی توسط اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان را نیز پیگیری خواهد کرد تا به صورت دوره ای یا سرزده  (Random) از این واحدها بازدید و گزارش تهیه شود. به گفته وی با این اقدام بخشی از اهداف مبحث 22 هم در جهت رعایت منافع بهره برداران محقق خواهد شد. همچنین مقرر گردید در طی برنامه ریزی مدون نسبت به تشکیل شرکت های بازرسی آسانسور توسط اعضا ی سازمان اقدام گردد که به زودی نحوه تشکیل آن اعلام خواهد شد.

مدیرکل استاندارد نیز به هنگام امضای تفاهم نامه اظهار داشت: از این پس به همراه گروه نظارت مضاعف سازمان کارشناسانی از اداره کل استاندارد برای نمونه برداری و گزارش عملکرد واحدهای تولید مصالح ساختمانی حضور خواهند داشت.

وی افزود: در استان یزد آسانسورها تنها در ساختمان هایی اجازه نصب دارند که چاهک آسانسور آنها مطابق معیارهای استاندارد باشد.

مهندس ماجدی همچنین گفت: برای رعایت منافع بهره برداران ساختمان ها و تحکیم مبانی استاندارد، از فعالیت شرکت هایی که در سامانه صنعت، معدن و تجارت به ثبت نرسیده و فقط پروانه کسب دارند جلوگیری می شود.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران