مسجدكوشكنو یزدمسجدكوشكنو               شماره ثبت ملّي  :  -

 

 

 

 

موقعيت مكاني :

مسجد كوشكنو در ضلع شرقی خیابان سید گل سرخ ، محله کوشکنو، ابتدای کوچه کوشکنو قرار دارد .

باني

 

به جهت فقدان كتيبه در مسجد ، هويت باني بنا نامعلوم است .

 

 

منابع  تاريخي 

 

 در هيچ يك از كتب قديمي يزد نامي از مسجد مذكور نيامده است ؛ تنها مؤلّف يادگارهاي يزد در كتاب خود اشاره كوتاهي بدين بنا داشته است :

« مسجد كنوني كوشكنو داراي گرمخانه و حياط است ، اما بناي آن قديمي نيست . تاريخ قديمي‌ترين زيلوي آن سال 1277 هجري قمري است .»

 

 

مشخصات‌ بنا

 

مسجد كوشكنو داراي سر در ورودي ( پيشخوان ) گچي ساده ودرب فلزي است .هنگام ورود به مسجد پس از طي دو پله ، وارد راهرو بسيار ساده مسجد باكف سيماني  مي شويم.راهروي مسجد داراي درب چوبي قديمي ساده جهت دستيابي نمازگزار به گرمخانه مسجد مي باشد . در سمت چپ گرمخانه پلكاني جهت ورود به طبقه دوم تعبيه شده است كه مخصوص زنان مي باشد .

بنا از گرمخانه ، تابستانخانه و صحن تشكيل گرديده است. چند نورگير مرمري نيز جهت تأمين نور ، در سقف مسجد تعبيه شده است . گرمخانه داراي سه دهنه و چند ستون قطور گچي مي باشد . ديوار بخشهاي مختلف مسجد ، گرمخانه وتابستانخانه گچكاري شده است . تابستانخانه و گرمخانه مسجد، دو اشكوبه و تقريباْ شبيه به هم و مسقّف به طاق و تويزه با قوس جناغي مي باشد .

تابستانخانه و گرمخانه هر كدام محراب مجزايي دارد كه در ضلع جنوبي مسجد قرار گرفته است . محراب مسجد ، بسيار ساده و عاري از هر گونه آرايش و تزئين مي باشد . تابستانخانه و گرمخانه به وسيلۀ درب فلزي از هم مجزا مي شود و در نهايت سادگي ، زيبا به نظر مي رسد . قسمت شمالي تابستانخانه ، به وسيله سه درب فلزي بزرگ كه به طرف صحن مسجد گشوده مي شود ، به حياطي مفروش ، متصّل مي گردد .

 اطراف صحن را صفه هايي  فرا گرفته و ميان آن حوض كوچكي تعبيه شده است . قسمت فوقاني صحن مسجد با آجرهاي مشبّك تزئين گرديده، كف گرمخانه و تابستانخانۀ مسجد با موزائيك فرش شده است . در قسمت فوقاني گرمخانه پنجره فلزي جهت تأمين نور ديده مي شود .

 

 

كتيبه هاي تاريخي :

 

مسجد كوشكنو فاقد كتيبه تاريخي است .
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران