تقدیر فرماندار ویژه شهرستان طبس از گروه رزم نوازان مراسم رژه نیروهای مسلحبه گزارش خبرنگار یزد فردا در طبس، مهندس طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس از گروه رزم نوازان مراسم رژه نیروهای مسلح تقدیر نمود.

 مهندس طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس از گروه رزم نوازان مراسم رژه  نیروهای مسلح تقدیر نمود.

کاربران آنلاین

نظرهای کاربران