دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

پیام دکتر محمود دهقانی اشکذری؛ رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به مناسبت شروع سال تحصیلی97-96پیام دکتر محمود دهقانی اشکذری؛ رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به مناسبت شروع سال تحصیلی97-96

 

به نام آن که جان را فکرت آموخت
شروع سال تحصیلی و بازگشایی دانشگاه ها بهانه ای به دست داد تا با دانشجویان و ورودیان جرگه دانش درودی و شادباشی داشته باشم؛ چرا که دانش خجسته است و جوهره ی فکرت و جان آدمی. در این رهروی آنچه گره گشاست و ذهن انسان را رقم می زند «صحبت» است در معنای" مصاحبت و همنشینی " با رفیق راه گزیدن و دست ارادت و رهروی به جان و اندیشه او سپردن خود کیمیایی است که وجود کم ارزش انسان را بر چکاد ارزش ها می نشاند حافظ پیر اخلاق گزین ما می گوید :
بیاموزمت کیمیایی سعادت ز هم صحبت بد جدایی جدایی
همنشین هم گره گراست و هم گره گشا، نگرش های او تا ژرفای جان و روح انسان می نشیند . برای یک دانشجو که از برکه ی محدود و آرام دبیرستان می برد و در دریاچه عمیق و پرتلاطم دانشگاه به شناگری می پردازد گزین هم صحبت آشنا و آشناگر می تواند او را از غرقاب نابودی به کناره ی رستگاری بکشاند . هم او در جای دیگر می گوید: دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق می خواهید انبانی از سرمایه های انسانی ره توشه ی راه سعادت و زندگی خود کنید؟ از مصاحبت ناجنس بپرهیزید . ناجنسان از جنس فرومایگانند، زشتی ناشایست ها را از نگاه انسان می کاهند. شما با مصاحبت و معاشرت و کیمیای سعادت که رفیق است رفیق می توانید یک انسان فضیلت مدار و اخلاقی شوید هیچ سرمایه ای بالاتر از این نیست
صحبت صالح تو را صالح کند صحبت طالح تو را طالح کند
برای یک دانشجو بهترین همنشین می تواند کتاب باشد . لحظه های تنهایی انسان را پر می کند به نگاه برد و به ذهن جلا می دهد ؛ خاموش و گویا تا اعماق روح و جان می نشیند، خردمند و خردآموز، همنشین شب های تارو روزهای پرغوغاست و بالاخره پیری است کهن، و توانی عزیز
"بی پیر مرو تو در خرابات."
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران