طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس:دکترمروج الشریعه استاندار جدید خراسان جنوبی شخصیتی توانمند باتجربه‌ ومتخصص در مسائل اقتصادی است.مهندس طلائی معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس:

دکتر مروج الشریعه استاندار جدید خراسان جنوبی شخصیتی  توانمند با تجربه‌ ومتخصص در مسائل اقتصادی است.

باتوجه به شعار سال که توسط  مقام_معظم رهبری بنام اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال واز طرفی رویکرد اقتصادی استاندار واز طرفی دیگر سمت و سوی  چشم انداز شهرستان طبس که عمدتاً در راستای  مسائل اقتصادی است  مطمئنا حضور ایشان یک فرصت برای شهرستان طبس ونوید بخش  آینده‌ای درخشان است.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران