گزارش تصویری ازمراسم تقديروتشكر اززحمات استاندارمهندس سيدعلي اكبر پرويز با حضور مهندس طلائی معاون استاندار وفرماندار ویژه طبس و دیگر مسئولان شهرستان طبس عکس هادی یعقوبیانگزارش تصویری ازمراسم تقديروتشكر اززحمات استاندارمهندس سيدعلي اكبر پرويز با حضور مهندس طلائی معاون استاندار وفرماندار ویژه طبس و دیگر مسئولان شهرستان طبس عکس هادی یعقوبیانکاربران آنلاین

نظرهای کاربران