پیام تشکر اعضا و مربیان مرکز شماره یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طبس از و فرماندار ویژه طبسبه گزارش خبرنگار یزد فردادر طبس، اعضا و مربیان مرکز شماره یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طبس با صدور پیامی از مهندس طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس قدردانی کردند.

 

جناب آقای مهندس طلائی مقدم
 معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس

بازدید پراز خیر وبرکت شماازمرکز شماره یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای همیشه در خاطر مربیان و اعضای این مرکز ثبت گردید.
لبخند مهربان و دستهای پر توانتان نقشی زیبا از روزهای درپیش رو را برایمان طراحی کرد که نیروی حرکتمان درروزهای آینده خواهدبود.
مرور خاطرات تان دراین مرکز ثبت شد تاروزی؛ امروز ثبت خاطرات زیبای ماگردد.

امید است دستان پر مهرتان تا همیشه یاری گر کودکان و نوجوانان باشد.
 دست حق یاریگر تلاشتان باد. پایدار و برقرار باشید. "اعضا و مربیان مرکز شماره یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان"
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران