معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور : حمایت همه جانبه از بخش غیر دولتی در راستای ایجاد اشتغال پایدارمدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد منتخب استان یزد خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد افضلی در تکمیل خبر افزود :معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش  فنی و حرفه ای کشوربا حضور در شهر جهانی یزد به منظورشرکت در جشنواره تجلیل از تعاونی های برتر استان از آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد ،نوین ماساژ و اوج تندرستی بازدید نمودند.

در این بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش  فنی و حرفه ای کشورضمن گفتگو با مدیران آموزشگاهها ،به ارزیابی کارآفرین بودن رشته های آموزشی در بخش خصوصی پرداختند و حمایت همه جانبه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را ازآموزشگاههای که در راستای ایجاد اشتغال فعالیت می کنند اعلام نمودند.  
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران