حضور معاون وزیر ورییس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشوردر دوازدهمین جشنواره تجلیل از تعاونی های برتر استان یزدمدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد از برگزاری دوازدهمین جشنواره تجلیل از تعاونی های برتر استان یزد، به میزبانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، با حضور معاون وزیر ورییس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشورخبر داد

      به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای  استان یزد : افضلی در تکمیل خبر افزود : این جشنواره با حضور «امین سازگارنژاد» معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، «علی حسین شهریور» دبیرکل خانه تعاونگران کشور، «سیدمحمد میرمحمدی» استاندار یزد، «سید علی عزالدینی» معاون برنامه ریزی و امور  اقتصادی استانداری، «محمد حسین ریاحی» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی و تعاونی های استان برگزار گردید

در این جشنواره ابتدا معاون محترم وزیر ورییس سازمان اموزش فنی وحرفه ای کشور در خصوص نقش وجایگاه تعاونی ها در ایجاد تولید واشتغال پایدار مطالب مبسوطی بیان نمودند .

سپس استاندار محترم ،دبیر کل خانه نعاونگران کشور ومدیرکل تعاون کارورفاه اجتماعی استان یزد به ایزاد سخن پرداختند ومطالبی در خصوص تعاون واثرات سازنده تعاون بیان نمودند. در پایان این جشنواره از 23 شرکت تعاونی برتر تقدیر شد.

 
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران