معاون وزیر ورییس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور :

آموزش های مهارتی ویژه بانوان باید در راستای ایجاد اشتغال وافزایش توان مالی خانواده ها باشدمعاون وزیر ورییس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور :آموزش های مهارتی ویژه بانوان باید در راستای ایجاد اشتغال وافزایش توان مالی خانواده ها با نوآوری وخلاقیت همراه باشد .

مدیر کل اموزش فنی وحرفه ای استان یزد از بازدید معاون وزیر ورییس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور از مرکز اموزش فنی وحرفه ای خواهران یزد خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد :افضلی در تکمیل خبر افزود : معاون وزیر ورییس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور از مرکز خواهران یزد بازدید نمودند.

در این بازدید آقای سازگارنژاد معاون وزیر ورییس سازمان از کارگاههای آموزشی ویژه اتباع خارجی بازدید ودر جریان روند آموزشی این گروه قرار گرفته وبا کارآموزان در مورد رضایت مند بودن آموزش واشتغال زایی دوره ها ی آموزشی ارائه شده گفتگو نمودند .

معاون وزیر ورییس سازمان در این بازدید ضمن اشاره به اینکه آموزش های مهارتی ویژه بانوان باید در راستای ایجاد اشتغال وافزایش توان مالی خانواده ها با نوآوری وخلاقیت همراه باشد از کارآموزان خواست با اجرای طرح ها و پروژه های جدید باعث توسعه فرهنگ مهارت آموزی در بین اقشار جامعه بویژه بانوان گردند .

در ادامه آقای سازگارنژاد از ساختمان در حال ساخت مرکز خواهران بازدید نمودند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران