مسجد امّ سلمه یزد
مسجد امّ سلمه        
   
 

مسجد امّ سلمه                     شماره ثبت ملّی  :   -

 

 

 

 

موقعیّت مكانی :

  مسجد امّ سلمه درضلع شرقی خیابان امام خمینی، محله خواجه خضر ، پس از زورخانه خواجه خضردركوچه شماره یك واقع است .

بانی

با توجه به منابع تاریخی یزد از بانی مسجد امّ سلمه اطلاعاتی به دست نیامد .

  

منابع تاریخی

تنها ایرج افشار نام آن را به عنوان مساجد کوچک محله ای ذکر کرده است.

 

 مشخصات بنا

مسجد امّ سلمه از یك اتاق وصحن خیلی كوچك تشكیل شده است. این بنادارای دو درب ورودی است، یكی درب چوبی قدیمی که به سمت صحن مسجد گشوده  می گردد ودیگری در داخل گرمخانه قرار داشته كه به كوچه راه دارد. درضلع جنوبی، محراب گچی ساده تعبیه شده است. طاق نمای نیز در داخل مسجد دیده می شود . مسجد مسقّف به طاق وتویزه با قد پای كوتاه وقوس جناغی است . كف مسجد با موزائیك فرش گردیده و پوشش داخلی گرمخانه از گچ می باشد . نورگیر كوچك فلزی نیز در سقف گرمخانه دیده می شود. نمای خارجی وپشت بام مسجد با كاه گفل اندود شده است .

اکنون مسجد متروكه وبلا استفاده شده است .

 

 

كتیبه های تاریخی

 در مسجد مذكور هیچ اثری از كتیبه ونوشته تاریخی دیده نمی شود .

 

برچسب‌ها : مسجدکاربران آنلاین

نظرهای کاربران