پیگیری های طلایی در پایتختبه گزارش خبرنگار یزد فرداد طبس

 دومین ديداروجلسه معاون استاندارو فرماندار ویژه شهرستان طبس بامهندس مومني معاون شركت ملي گازايران ومديرگازرساني شركت ملي گازايران

دراین دیدار مباحثی از جمله خط اجرای انتقال گاز به بخش و شهر دیهوک از جمله گازرسانی به روستاها و صنایع جوار معدنی این بخش، گازرسانی به روستاهای باقیمانده بخش دستگردان به ویژه دهستان یخاب و روستاهای عشایری بخش دستگردان مطرح گردید که مهندس مومنی نیز دستور همکاری و عنایت لازم را صادر کرد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران