سخنرانی فرماندار ویژه شهرستان طبس درمحل هیأت ابوالفضلی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت