حضور استاندار محترم و معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس و مشاور و مدیرکل حوزه استاندار در بین نماز گزاران مسجد ایت الله نمایی طبسحضور استاندار محترم و معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس و مشاور و مدیرکل حوزه استاندار در بین نماز گزاران مسجد ایت الله نمایی طبس کاربران آنلاین

نظرهای کاربران