افتتاح سالن ورزشي ۱۲۰۰ نفره طبس با حضور استاندار خراسان جنوبی و معاون استاندار وفرماندارویژه طبس و دیگر مسولین استانی وشهرستانیبه گزارش خبرنگار یزدفردادر طبس

افتتاح سالن ورزشي ۱۲۰۰ نفره طبس با حضور استاندار خراسان جنوبی و معاون استاندار وفرماندارویژه طبس و دیگر مسولین استانی وشهرستانیکاربران آنلاین

نظرهای کاربران