شرکت آب منطقه ای یزد در جشنواره شهید رجائی خوش درخشیدشركت  آب منطقه ای یزد در ارزیابی  شاخص هاي عمومي سال 95 در بين دستگاه هاي اجرائي استان ،حائز  رتبه  برتر شد.

 به همین منظور لوح سپاسی  از سوی استاندار یزد  و رئیس جشنواره شهید رجائی  به محمد مهدی جوادیان زاده  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد اهدا گردید.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران