اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اردکان در سال جاری برگزارشداولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اردکان با حضور اعضاء در فرمانداری اردکان تشکیل شد.

 احمد عموئی  رئیس اداره منابع آب منطقه شمالی از اقدامات انجام شده در مورد مصوبات گذشته شورای حفاظت از منابع آب  این شهرستان و دستور کار جلسه با موضوع  طرح جداسازی آبیاری فضای سبز از آب شرب و خاموشی زمستانه چاه های کشاورزی  گزارشی  ارائه نمود.

در این جلسه  حسین طالعی نماینده شهرداری اردکان ابرازداشت: باتوجه به وجود طرح مصوب ، پیگیری و اقدامات  لازم انجام شده و در حال حاضر حدود 85 درصد فضای سبز سطح شهر از چاه های در اختیار شهرداری آبیاری و انشعابات آب شهری  آن قطع و بلا استفاده  شده است.

 درادامه شهردار عقدا گفت : براساس آمار مصرف موجود ،92 درصد آب مورد نیاز فضای سبز  عقدا از آب خام و غیر شرب  تأمین می شود.

 درادامه هادی مقیمی فرماندار شهرستان اردکان در مورد طرح جداسازی آبیاری فضای سبز از آب شرب بیان کرد : باتوجه به وضعیت آب شرب و کیفیت نامطلوب منابع آب زیرزمینی ، استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبزهیچگونه توجیهی ندارد .

 در این جلسه جعفری بازپرس دادسرای  شهرستان اردکان ابراز داشت: باتوجه به وضعیت شکننده منابع آب شهرستان  اردکان آمادگی کامل مراجع قضائی  را جهت برخورد با متخلفین از قوانین به خصوص افرادی که اقدام به ایجاد انشعاب غیر مجاز از شبکه آب شهری و همچنین حفر چاه غیر مجاز می نمایند اعلام کرد.

سید علی سادات اخوی مشاور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای یزد  که در این جلسه حضور داشت  بیان نمود :  انشعاب تأمین کننده آب فضای سبز که به شبکه شهری وصل می باشد باید  قطع گردد  چرا که دسترسی  شهروندان به آب با کیفیت تر و پایدارتر را تضمین می کند.

وی افزود: می توان  برای آبیاری فضای سبز از چاه های  آب با کیفیت  پایین استفاده نمود و شرکت آب منطقه ای یزد آماده  همکاری می باشد تا این مسئله حل شود.

سادات اخوی در مورد اجرای طرح خاموشی زمستانه چاه های کشاورزی گفت : اجرای این طرح با همکاری خوب ارگانهای استان و به ویژه جهاد کشاورزی صورت پذیرفت و اگر همکاری کشاورزان و بهره برداران نبود این امر ميسر نمي شد.

مشاور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای یزد   ادامه داد : اجرای طرح خاموشی زمستانه چاه های کشاورزی  باعث فرهنگ سازی و ایجاد حساسیت نسبت به چگونگی مصرف از منابع آب در بخش کشاورزی شد و امیدوارم در سال جاری این طرح با برنامه ریزی و هماهنگی   اجرا شود.

  لازم به ذکراست  در مورد خاموشی زمستانه چاه های  کشاورزی شهرستان اردکان  مقرر گردید تقویم خاموشی زمستانه سال جاری چاه کشاورزی با در نظر گرفتن  همه جوانب کار و جلب نظر کشاورزان توسط مدیریت جهاد کشاورزی و اداره منابع آب منطقه شمالی تهیه و به شورای حفاظت شهرستان ارائه شود.

 کاربران آنلاین

نظرهای کاربران