کسب رتبه دستگاه برتر آموزش و پرورش استان درجشنواره شهید رجائیاداره کل آموزش و پرورش استان یزد در جشنواره استانی شهید رجائی در شاخص های عمومی و اختصاصی در گروه دستگاههای علمی ، فرهنگی و آموزشی رتبه برتر استان را کسب کرد .به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد درمراسمی که به مناسبت هفته دولت  با حضور استاندار یزد ،  معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور ، رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ، نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی برگزارشد از دستگاههای برتر استان در شاخص های مختلف عملکردی  تقدیر و تجلیل به عمل آمد
براساس این گزارش اداره کل آموزش وپرورش استان یزد درارزیابی سال 95 درمجموع شاخص های عمومی و اختصاصی عملکردی در گروه دستگاههای علمی ، فرهنگی و آموزشی  حائز رتبه برتر استان شد .
در این ارزیابی آموزش و پرورش استان یزد  در محورهای شاخص اختصاصی در4 محور آموزش ، پرورش ، تربیت بدنی و نیروی انسانی  با 49 زیرشاخص و شاخص عمومی شامل برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت، برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، مدیریت سرمایه انسانی، خدمات عمومی در فضای رقابتی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری، استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفت و رتبه برتر را در بین دستگاه های استان یزد کسب کرد.
درادامه این مراسم لوح تقدیر و تندیس جشنواره به مدیرکل آموزش و پرورش استان اهدا شدکاربران آنلاین

نظرهای کاربران