گزارش تصویری:تجلیل از رتبه های برتر کنکور سراسری 1396 استان یزدبه گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهریزد در آخرین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد و با حضور شیرزاد مدیر کل آموزش و پرورش استان از نفرات برتر کنکور 96 تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهریزد در آخرین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد و با حضور شیرزاد مدیر کل آموزش و پرورش استان از نفرات برتر کنکور 96 تجلیل شد.

یزد فردا :گزارش تصویری:تجلیل از رتبه های برتر کنکور سراسری استان یزد

 

 

یزد فردا :گزارش تصویری:تجلیل از رتبه های برتر کنکور سراسری استان یزد

 

 

یزد فردا :گزارش تصویری:تجلیل از رتبه های برتر کنکور سراسری استان یزد

 

 

 

یزد فردا :گزارش تصویری:تجلیل از رتبه های برتر کنکور سراسری استان یزد

 

 

یزد فردا :گزارش تصویری:تجلیل از رتبه های برتر کنکور سراسری استان یزد

 

 

یزد فردا :گزارش تصویری:تجلیل از رتبه های برتر کنکور سراسری استان یزد

 

 

یزد فردا :گزارش تصویری:تجلیل از رتبه های برتر کنکور سراسری استان یزد

 

 

یزد فردا :گزارش تصویری:تجلیل از رتبه های برتر کنکور سراسری استان یزد

 

 

یزد فردا :گزارش تصویری:تجلیل از رتبه های برتر کنکور سراسری استان یزد

 

 

یزد فردا :گزارش تصویری:تجلیل از رتبه های برتر کنکور سراسری استان یزد

 

 

یزد فردا :گزارش تصویری:تجلیل از رتبه های برتر کنکور سراسری استان یزد

 

 

یزد فردا :گزارش تصویری:تجلیل از رتبه های برتر کنکور سراسری استان یزدکاربران آنلاین

نظرهای کاربران