تقدیراعضاء کانون وکلای یزد ازمدیرکل صداوسیماتعدادی از اعضاء کانون وکلای استان یزد بامدیر کل صداوسیما دیدارکرده واز زحمات ایشان و مجموعه صداوسی