بازدید کارآموزان رشته پرورش زنبور عسل مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان خاتم از مزرعه هنرستان کشاورزی هراتمدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد از بازدید کارآموزان رشته پرورش زنبور عسل مرکز آموزش فنی وحرفه ای خاتم از مزرعه هنرستان کشاورزی هرات خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد ، افضلی در تکمیل خبر افزود :در راستای آشنا سازی کارآموزان با محیط واقعی کار، کارآموزان رشته پرورش زنبور عسل مرکز آموزش فنی وحرفه ای خاتم از کلونی کندو های زنبور عسل مزرعه هنرستان کشاورزی هرات دیدن کردند .

در این بازدید که به منظور آشنایی و نحوه کار با دستگاه ها و وسایل صورت گرفت، کارآموزان از نزدیک با نحوه فرآوری ، جدا سازی ، تولید عسل طبیعی، کار با دستگاه ها  و تجهیزات آشنا شدند.در پایان نیزمسئولین هنرستان کشاورزی به سوالات کارآموزان پاسخ دادند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران