رادیو یزد دوباره روی موج 1035 شنیده می شودشنوندگان رادیو یزد می توانند دوباره رادیویزد رابرروی موج AM۱۰۳۵بشنوند.

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکز یزد باتوجه به اتمام مراحل تعمیرات وبروزرسانی ایستگاه رادیویی در یزد مجدد شنوندگان رادیو یزد از امروز شنبه21مرداد می توانند شنونده  رادیویزد برروی موج AM۱۰۳۵ باشند و از صبروحوصله شنوندگان عزیزدراین مدت نیز سپاسگزاریم.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران