گزارش تصویری از افتتاحیه مراسم مسابقات چهلمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم در شهرستان طبسگزارش تصویری از افتتاحیه مراسم مسابقات چهلمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم در شهرستان طبس از دریچه دوربین هادی یعقوبیانکاربران آنلاین

نظرهای کاربران