جلسه شورای اقامه نمازشهرستان طبس به میزبان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان طبس برگزار شدبه گزارش خبرنگاریزد فردا درطبس : جلسه شورای اقامه نمازشهرستان طبس به میزبان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان طبس برگزار شد.

حجت الاسلام مهاجریان مقدم در این جلسه بیان کردمسئولین در راستای اقامه نمازمسئولیتی سنگین تر دارند و باید درخط مقدم اقامه ی نماز قرارگیرند.
وی گفت : امروز این موضوع یکی از دغدغه های اصلی مقام معظم رهبریست که در محتوای پیامهای شان واضح و روشن است.
حجت الاسلام کمیلی مدیرستاداقامه نمازاستان دراین جلسه گفت:اقامه نمازجماعت یکی از کارهای سخت است زیرا روی نظم خاصی استواراست و نباید در ان بی نظمی ایجاد کرد.
مدیرستاد اقامه نمازاستان افزود:نمازخانه ی سه راهی جعفری ودیگ رستم نیازمند توجه ویژه ایست
وی افزود:حضور مدیران درنمازهای جماعت مساجد نکته ی مهمیست که تاثیر زیادی درتشویق مردم به سمت نمازهای جماعت دارد.
وی گفت: مشکل مکان در محل بیمارستان های استان یک مشکل جدیست که بیمارستان طبس نیز اگرچه نماز دران برگزارمیشود اما مکان کوچکیست که امید داریم با نگاه مساعد فرماندار محترم موضوع مرتفع گردد.
طلائی مقدم معاون استاندار وفرماندار ویژه دراین جلسه گفت: تا امروز نشنیده ام مسئولی در شهرستان درخصوص نمازکوتاهی کرده باشد.
فرماندارویژه افزود:نماز بازدارنده ی خیلی ازگناهان است که خداوند همواره درایات و روایات نسبت به ان سخن گفته و تاکید کرده است.
طلائی مقدم درادامه گفت :شهرستان طبس درهمدلی پیشقدم شده است و نتیجه ی ان خیرو برکت فراوانیست وتشکرمیکنم ازبزرگانی که درحرکات این چنینی پیشقدم شده اند.
وی دربخش دیگری از سخنانش درخصوص نمازخانه ی سه راه جعفری گفت مشکل اصلی برق است که دردستور کار قراردارد که مشکلات دیگری را نیزدرمسیر مرتفع خواهد کرد.
طلائی مقدم گفت طبس دروازه ی ورودی و خروجی استان خراسان جنوبیست و امادگی داریم تا با کمک همه اقدامات مثبت را درزمینه ی نماز انجام دهیم.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران