جلسه ستاد برنامه ریزی سومین یادواره سرداران و۲۱۹شهید شهرستان طبس برگزار شدجلسه ستاد برنامه ریزی سومین یادواره سرداران و۲۱۹شهید شهرستان طبس وجلسه ستاد پشتیبانی اردوهای جهادی درمحل معاونت استانداری فرمانداری ویژه شهرستان طبس برگزارشد

به گزارش خبرنگار یزد فردا در طبس جلسه ستاد برنامه ریزی سومین یادواره سرداران و۲۱۹شهید شهرستان وجلسه ستاد پشتیبانی اردوهای جهادی درمحل معاونت استانداری فرمانداری ویژه شهرستان طبس برگزارشد
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران