دکترمجیبیان،دوشنبه 16 مردادماه از مسجد برخوردار تشعیع می شودیزد فردا : دکتر توحیدی فر از نزدیکان مرحوم دکتر مجیبیان اعلام کرد که پیکر این پزشک خدوم روز شنبه وارد ایران خواهد شد و مراسم تشییع ساعت 8صبح روز دوشنبه 16 مردادماه از مسجد برخوردار به سمت مسجد حظیره تشییع خواهد شد.

یزد فردا : دکتر توحیدی فر از نزدیکان مرحوم دکتر مجیبیان اعلام کرد که پیکر این پزشک خدوم روز شنبه وارد ایران خواهد شد و مراسم تشییع ساعت 8صبح روز دوشنبه 16 مردادماه از مسجد برخوردار به سمت مسجد حظیره تشییع خواهد شد مراسم اقامه نماز در حظیره برگزار می شود و پیکر ایشان در خلدبرین به خاک سپرده خواهد شد.


کاربران آنلاین

نظرهای کاربران