محسن اختياري

استان كويري يزد به دليل موقعيت جغرافيايي خاص خود از آب و هوايي گرم و خشك برخوردار است و بويژه در فصول گرم سال گرماي طاقت فرسا و خشك موجود براي مردم شهر يزد و حتي ساير شهرستانهاي استان آزاردهنده مي شود .

 از اينرو اندك مناطق ييلاقي موجود در دامنه هاي شيركوه همچون نعمت گرانبهايي است كه بسياري از ساكنان شهر يزد و حتي ساير نقاط استان آنرا غنيمت مي دانند و بويژه در آخر هفته ها و ساير تعطيلات موجود شاهد عزيمت خيل عظيمي از هم استانيها به اين مناطق مي باشيم .

 اما يكي از عواقب حاصل از اين عزيمت ، ترافيك انبوهي است كه بويژه در ايام تعطيل در اين مسيرهاي ييلاقي مشاهده مي شود  ؛ و از آنجا كه تمامي اين ترافيك مي بايست از مسير يزد _ تفت عبور كند ، و عليرغم اينكه اين محور داراي دو مسير رفت و برگشت مجزا و به اصطلاح بزرگراه مي باشد ، وليكن ترافيك شديد و زنجيرواري كه ايجاد مي شود ، بعضا اتفاقات و حوادث ناگواري به دنبال دارد كه بخصوص ارگانهاي دست اندركار و مسئول نظير پليس راه و راهداري كاملا بر آن واقفند بطوريكه تقريبا هيچ تعطيلاتي نيست كه شاهد چند مورد از اين حوادث ناگوار نباشيم .

اما نكته اي كه منظور از اين مطلب مختصر است اينستكه ، اگر چه ممكن است بزرگراه موجود پاسخگوي ترافيك در روزهاي عادي هفته باشد ، وليكن همانگونه كه گفته شد بهيچوجه پاسخگوي روزها و ساعتهاي پيك ترافيك مانند ايام تعطيل نيست و براي حل اين مشكل بايد چاره اي انديشده شود .

 شايد ايجاد يك باند عبوري ديگر در كنار مسير موجود و يا به اصطلاح اندكي تعريض مسير موجود يكي از راهكارهاي عملي باشد وليكن خود كارشناسان و دست اندكاران امر بهتر مي توانند چاره جويي كنند كه اميدواريم براي اين مشكل چاره اي انديشيده شود و هر هفته شاهد چندين مورد حادثه ناگوار نباشيم .

 به اميد فرداهايي بهتر

                                                                        محسن  اختياري

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا