رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از پایلوت شدن استان یزد در زمینه سامانه ای شدن کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خبر داد.

علمدار یزدی گفت: سه استان یزد ،اصفهان و مازندران پایلوت برای سامانه ای شدن کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید شده اند
وی گفت: من بعد واحدهای تولیدی احتیاجی به مراجعه حضوری و مکاتبه کاغذی ندارند و می توانند با رمزی که سازمان صنعت،معدن وتجارت در اختیار آنها قرار میدهد درخواست خود را وارد سامانه کنند
رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان افزود: اعضای کار گروه تسهیل و دستگاههای مرتبط می توانند از طریق رمزی که به نماینده شان داده می شود درخواست ها را رسیدگی کنند و در نهایت منجر به رفع موانع تولید خواهد شد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا