رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان یزد از بخشودگی جرایم واحدهای تولیدی که تا قبل ازتاریخ 29/12/96 بدهی دارند خبرداد.

محمد رضا علمدار یزدی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان از خبر خوش مدیر کل تامین اجتماعی استان در خصوص بخشودگی جرائم گفت: واحدهای تولیدی که تا قبل ازتاریخ 29/12/96 بدهی دارند می توانند برای بخشودگی جرائم تا تاریخ 13/6/98 به واحدهای تامین اجتماعی مراجعه نموده و شامل بخشودگی جرائم شوند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا