معاون توسعه مديريت و منابع استاندار يزد در تشريح برنامه هاي اين حوزه به حمايت از كسب و كارهاي نوپا و طراحي اقدامات مختلف و منطبق بر هشت محور حكمراني خوب اشاره و بيان كرد:محدوديت هاي مالي بر اساس اولويت بندي و خردجمعي مديريت مي شود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، بعد از ظهر روز يكشنبه 26 خردادماه، نشست مشترك فرمانداران،بخشداران،مشاوران و مديران كل استانداري به رياست « محمدعلي طالبي» استاندار يزد و در سالن كوثر برگزار شد كه همزمان با اين نشست نيز معارفه معاونين هماهنگي امور اقتصادي و توسعه مديريت و منابع استانداري يزد  صورت گرفت.
معاون توسعه مديريت و منابع استاندار يزد در اين نشست گفت:با همراهي و همدلي مجموعه استانداري در راستاي تحقق اهداف معاونت توسعه مديريت و منابع به عنوان زيربناي مديريت موثر گام بر مي داريم زيرا اگر منابع و سرمايه انساني به شكلي صحيح راهبري نشود،ساير ماموريت هاي تخصصي نيز  به خوبي اجرا نخواهد شد.
« اكرم فداكار » افزود: اميد است بتوان  اقداماتي با هدف ارتقا مجموعه كلي استانداري انجام داد و تمام بخش ها بتوانند با منابع بيشتر ،سرمايه انساني توانمند و ابزارهاي نوين مديريتي فعاليت هاي موثرتری را شكل دهند.
فداكار در ارائه برنامه هاي اين حوزه خاطرنشان كرد: در سه بخش فناوري اطلاعات ؛ برنامه ريزي،نوسازي و تحول اداري و مجموعه اداري و مالي  شرح وظايف مشخص و هدفگذاري طبقه بندي شده، همسو و مبتني بر نيازسنجي در نظر گرفته شده است.
 وي ادامه داد: در بخش فناوري اطلاعات برنامه كلاني را متصور هستيم تا بتوان بر اين مبنا و  در اين حوزه  ارتقاء زمینه هایی نقش آفرين براي پيشبرد برنامه هاي اي تي در كل استان با توجه به  جايگاه حاكميتي استانداري را شاهد باشيم.


*تعريف جايگاه و حمايت از كسب وكارهاي نوپا با هدف بهبود فضاي كسب و كار در استان


معاون استاندار يزد اظهار داشت: حمايت از كسب و كارهاي نوپا و استارت آپ ها جايگاه تعريف شده اي ندارد و در بعد حاكميتي براي بهبود فضاي كسب و كار به ويژه موضوعات اقتصادي به اين حوزه پرداخته مي شود.
فداكار بيان كرد: با توجه به برگزاري انتخابات در سال جاري بايد زيرساخت هايي با كيفيت بالا در اين بخش ايجاد شود زيرا در سال هاي گذشته استان يزد رتبه هاي خوبي در حوزه انتخابات داشته است كه ضروریست اين جایگاه نيز تقويت و حفظ شود.
معاون توسعه مديريت و منابع استاندار يزد افزود:دفتر برنامه ريزي،نوسازي و تحول اداري سه بخش مهم دارد و موضوعات متعددي از جمله برنامه ريزي بودجه،آموزش و پژوهش و موضوعات كلان اصلاح اداري زير مجموعه اين فعاليت ها است  كه بر كارهاي زيربنايي متمركز مي شود.


*تقويت ميز خدمت الكترونيك و حضوري با  تاکید بر رضایت ارباب رجوع / توانمند سازي و نظم بخشي در حوزه منابع انساني


« اكرم فداكار» با اعتقاد به اينكه همه موضوعات سخت با تصميم ،اجماع و  خرد جمعي تسهيل مي شود ، اظهار داشت:كارگروه هاي مهم توسعه مديريت استانداري و آموزش ،پژوهش،فن آوري و نو آوري و ميز خدمت در بعد الكترونيك و حضوري نيازمند جهت دهي به سمت تجربه هاي موفق و تقويت محتوايي است.
فداكار ادامه داد: از سوي ديگر به ايجاد انگيزه در پرسنل و تحرك بخشي در واحدهاي مختلف نياز داريم و يكي از ساز و كارهاي اين امر مهم توانمند سازي و توان افزايي افراد بر مبناي  آموزش هاي اثربخش و نياز سنجي دقيق است.
معاون استاندار يزد بيان كرد: با توجه به طرح ديدگاه حكمراني خوب از سوي استاندار محترم، ضروريست تمام مديران و دفاتر استانداري برنامه ريزي داشته و  در اين چارچوب حركت كنيم و نمي توان از محورهاي اصلي استان فاصله گرفت و موفق عمل كرد.
وي در بخش ديگر سخنان خود گفت: براي هشت محور حكمراني خوب  در استان برنامه و  اقدام منطبق با حوزه فعاليت ها طراحي كرده ايم كه در شرايط كنوني قابل انجام باشد.
معاون توسعه مديريت و منابع استاندار يزد افزود:در مجموعه استانداري نيروي انساني نياز به ساماندهي و نظم بخشي دارد و  لازم به توجه است كه براي هر گونه تغيير در بخش هاي مختلف با معاونت توسعه مديريت براي تمركز بر ساماندهي مناسب هماهنگ شود.
فداكار اظهار داشت:در زمينه  پرداخت ها با مشكلاتي ناشي از جريان هاي اقتصادي روبه رو هستيم  اما  معتقديم با  تعامل، صرفه جويي، مديريت هدفمند و جهت دهي مبتني بر عملكرد  مي توان شرايط را بهبود بخشيد تا زمینه جبران خدمت بهتري را شاهد باشيم.
معاون استاندار يزد در پايان خاطرنشان كرد:در حوزه فرمانداري ها با تفاهم نامه ها و اصلاحات پيشنهادي مي توان نيازهاي ضروري و اولويت دار را رفع كنيم زيرا در زمان كمبود منابع راهي جز اولويت بندي موضوعات مبتني بر خرد جمعي وجود ندارد تا بتوان  شرايط سال جاري را  از لحاظ منابع مالي به خوبي مديريت كرد.

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا