رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان یزد گفت: سهمیه 7600 تن شکر تنظیم بازار مربوط به صنف و صنعت و خانوار با قیمت مصوب درخردادماه به استان اختصاص یافت.

محمد رضا علمداریزدی در جلسه کمیته توزیع شکرکه زیر مجموعه کارگروه تنظیم بازار است  افزود: با تصمصم گیریهای اعضای جلسه سهمیه شکر تنظیم بازاراستان یزد در خردادماه  7600 تن در نظر گرفته شد.

وی افزود: در مدت 40 روزه گذشته نیز در حدود 1000تن شکر خانوار با نرخ مصوب دولتی  در فروشگاه های استان توزیع ودر اختیار شهروندان قرار گرفته است. 

شایان ذکر است از ابتدای بهمن ماه 97 تاکنون بیش از 16 هزار تن شکر در بین صنوف و صنایع مختلف و خانوارها توزیع شده است

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا