در این جلسه باحضور معاون عمرانی وزیرکشور وعمرانی استاندار و شهردارجدیدیزد برگزارشد

اولین جلسه علنی شورای شهریزدبعدارمعارفه شهردارشهرجهانی یزد باحضور جمال الدین عزیزی بندرابادی ومدیران ومعاونین شهرداری برگزار شد.


عکاس: علی عقیلی


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا