مستند فرزند خاک از شبکه یزد پخش می شود.


 به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکز یزد مستند خاک ویزه برنامه زندگی نامه مرحوم ایت الله ابوترابی است که یکشنبه پنجم خرداد ساعت21:30به مدت 41دقیقه از شبکه یزد پخش می شود

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا