مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد از اجرای طرح جامع سیلاب در سال جاری خبر داد و افزود: برای اجرای این طرح به اعتبارات ویژه ای نیازمندیم .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، «محمدمهدي جواديان زاده» در اولین جلسه کارگروه تخصصی امور سیل و مخاطرات دریایی استان، با بیان این که براساس آخرین آمار دریافتی میزان بارندگی استان در سال آبی جاری 112.5 میلی متر گزارش شده است، اظهار کرد: این میزان نشان دهنده افزایش 24 درصدی بارش نسبت به میانگین دوره آماری سال گذشته است.

وی با اشاره به این که بررسی میزان بارندگی ها در سال گذشته و امسال نشان می دهد یزد هم پتانسیل سیل خیزی دارد، افزود: بنابراین رسیدگی به تعرضات صورت گرفته به حریم  و بستر رودخانه ها بسیار حائز اهمیت است و عدم توجه به آن می تواند خسارات جدی را برای استان به همراه داشته باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با بیان این که تا کنون 100 نقطه از نقاط آسیب خیز در رودخانه های استان شناسایی شده است، گفت: طرح آزادسازی رودخانه ها در نقاط مختلف استان از جمله حوزه میانکوه در دستور کار است تا بستر و حریم رودخانه هايي که می توانند در اثر تکرار بارندگی ها مشکلاتی را به بار آورند،  آزاد شود.

وی در ادامه به وضعیت سیل بندهای استان اشاره و خاطرنشان کرد: این سیل بندها در اوج بارش های فروردین ماه امسال باعث نگرانی مردم شد که لازم است مطالعاتی در راستای بهبود وضعیت برخی از سیل بندها صورت گیرد.

جواديان زاده تصریح کرد: عدم توجه لازم به سیل بندها در سال های اخیر باعث از بین رفتن بخشی از مخزن سیل بندهای یزد شد که عدم رسیدگی به این امر می تواند باعث بوجود آمدن نقاط آسیب زا در استان شود.

وی اجرای طرح آزادسازی سراسری رودخانه ها را یکی دیگر از اقدامات در دستور کار شرکت آب منطقه ای یزد عنوان کرد و افزود: روبه رو بودن با افراد متجاوز به حریم رودخانه ها شرایط سختی را برای این شرکت ایجاد می کند که با همکاری سایر دستگاه های مرتبط این اقدام در زمان کوتاهی انجام می شود.  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا