اولين جلسه كميته اجرايی آزمون جذب و به كارگيری نيروی انسانی در مشاغل عملياتی آتش نشانی های سراسر استان به رياست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تشكيل گرديد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، در اين جلسه ضمن تبيين دستور العمل برگزاري آزمون، در خصوص نحوه برگزاري و چگونگي تخصيص سهميه شهرداري‌ها با عنايت به درخواست آنها تصميم گيري شد.
‌گفتنی است آزمون جذب و به كارگيري نيروي انساني در مشاغل عملياتي آتش نشاني ها در سطح استان يزد به منظور استخدام پيماني 120 نفر در 15 شهر و به صورت برگزاري آزمون علمي و عملي انجام خواهد شد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا