هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، با هدف شفاف سازی،گزارش دریافتی مالی در دوره تصدی خود از اول آبان تا پایان اسفند سال 97را منتشر کرد .

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد،در این گزارش علاوه بر انتشار تعداد جلسات و ساعات کارکرد، کل دریافتی هر یک از اعضای هیئت مدیره، درج گردیده است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا