مديركل دفتراموراقتصادي و بين الملل استانداري يزد با تاكيد بربهره گيري از ظرفيت هاي قانوني و نگاه كارشناسي در تسهيل فعاليت واحدهاي توليدي مطرح كرد: تقويت همكاري ها و تعامل بخش دولتي و خصوصي حل مشكلات اقتصادي را سرعت مي بخشد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، كارگروه تخصصي تسهيل و رفع موانع توليد استان با موضوع بررسي مشكلات موسسات و شركت هاي مستقر در پارك علم و فناوري و نيروگاه هاي حرارتي توليد برق مقياس كوچك استان با حضور مديران دستگاه هاي اجرايي متولي و نمايندگان بخش خصوصي برگزار شد.
مديركل دفتراموراقتصادي و بين الملل استانداري يزد گفت: در جهت تسهيل  و تعامل مناسبتر و بيشتر براي بهره گيري شركت هاي مستقر در پارك علم و فناوري استان از معافيت هاي قانوني مالياتي  ،كميته اي تخصصي با حضور نماينده اداره كل امور مالياتي استان در پارك علم و فناوري استان تشكيل مي شود تا در خصوص تشخيص و تسهيل امور مالياتي شركت هاي دانش بنيان و مستقر در پارك و استفاده از ظرفيت هاي قانوني براي حمايت از اين شركتها مساعدت و تسريع لازم بعمل آيد .
دشتي در بخش ديگر سخنان خود اظهار داشت:حل مشكلات نيروگاه هاي حرارتي توليد برق مقياس كوچك استان نيز نيازمند پيگيري در سطح ملي و كشوري دارد و برخي مسائل نیز با تفاهم استاني قابل حل و فصل و يا كاهش مي باشد.
وي خاطرنشان كرد:با توجه به ظرفيت ايجاد شده در كشور براي تهاتر بدهي اشخاص حقيقي و حقوقي  از دولت با معوقات بانكي اين مجموعه ها، اميد است سهم قابل توجه اي از مشكلات واحدها حل و فصل شود.
مديركل دفتر امور اقتصادي و بين الملل استانداري يزد در پايان بيان كرد: تقويت همكاري و تعامل بخش خصوصي و دولتي در بهبود مشكلات اقتصادي و رونق واحدهاي توليدي اثربخش مي باشد و لازم است همواره مورد توجه قرار گيرد.
گفتني است در اين جلسه نمايندگان موسسات و شركت هاي مستقر در پارك علم و فناوري و نيروگاه هاي حرارتي توليد برق مقياس كوچك استان به بيان دغدغه ها و مشكلات پيش روي خود پرداختند و هم انديشي و ارائه راهكار از سوي مديران متولي اين حوزه براي حل مسائل پيش رو صورت گرفت.

*خبرنگار:فاطمه شریفی
*عکاس:حسن کرمی

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا