از سوی شهردار یزد سعید شکرانه به عنوان مسئول کارگروه پیرایش شهری شهرداری یزد منصوب شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری یزد با صدور ابلاغی از سوی مهدی جمالی نژاد، مسئولیت کارگروه پیرایش شهری شهرداری یزد به سعید شکرانه واگذار شد.

در این ابلاغ آمده است:

هر اقدامی مراحلی دارد که اولین گام همیشه تهیه مقدمات و پیش زمینه هاست. در حیطه مسائل شهر و شهرداری نیز گام پیش از زیباسازی و آراستن شهر، پیرایش شهری است.

پیرایش شهری مسئله مهمی است که در بسیاری شهرها نادیده انگاشته و در نتیجه چه بسیار تلاش ها و اقداماتی که با هدف زیبایی انجام شده اما به نازیبایی انجامیده است چرا که پیش از آغاز کار، سیمای شهر از زوائد و نابسامانی های گذشته زدوده نشده است.

شهرهای امروز ما در چنبره بافت های ناهمگون، سازه های فرسوده و زیرساخت های معیوب به سختی نفس می کشند که این موضوع اهمیت پوست اندازی، پاکسازی و پیرایش سیما و منظر شهر را به خوبی نمایان می سازد.

شهردار یزد در این حکم بنا به پیشنهاد معاون معماری و شهرسازی، مسئولیت کارگروه پیرایش شهری شهرداری را به شکرانه واگذار نموده تا زیرنظر معاونت مربوطه در جهت ساماندهی و پیرایش، چهره شهر یزد و ارتقاء آن به وضعیتی جدید و متفاوت در حد استانداردهای جهانی رسانده شود.

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا