امید عندلیب فیروزآبادی-عضو تحریریه یزدفردا

یزدفردا:امید عندلیب فیروزآبادی-عضو تحریریه یزدفردا:شوراهای اسلامی شهر و روستا برابر با اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل که این اصل قانون اساسی در خصوص شوراهای اسلامی مقرر می دارد : طبق دستور قرآن کریم ( و امرهم شوری بینهم و شاور هم فی الامر ) شوراها : مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند و موارد طرز تشکیل و حدود اختیارات و و ظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.

همچنین مطابق اصل یکصدم قانون اساسی در خصوص شوراها مقرر می دارد : برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی , بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا بخش ، شهر ، شهر ، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند ...

ضرورت و اهمیت شوراهای اسلامی شهر و روستا به گونه ای است که هم در اولین اصول قانون اساسی (اصل هفتم) مطرح شده است و هم فصل هفتم قانون اساسی تنها به امر شوراهای شهر و روستا پرداخته است.

اما نکته حائز اهمیت و قابل توجه در این خصوص اشاره قانون گذار در اصل یکصدم قانون اساسی به همکاری و همراهی مردم با این شوراها در پیشبرد سریع برنامه های مختلف است که این موضوع نه تنها مورد توجه وضع کنندگان قانون اساسی بوده است بلکه وضع کنندگان قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/ 3/ 1375 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن نیز در ماده یک این قانون بدون هیچگونه تغییری ، این همکاری و همراهی مردم را مورد تاکید قرار داده است.

در جهت همکاری و مشارکت مردم باید زمینه و الزاماتی رعایت شود تا مردم رغبت و شوق جهت این همکاری و همراهی را داشته باشند و بدون شک با رعایت این الزامات و زمینه ها و همچنین پیشینه همکاری و همراهی مردم قطعا مردم در صحنه های مختلف حضور خواهند یافت و در پیشبرد برنامه های شهر ، روستا ، محله و ... مشارکت و همکاری لازم خواهند داشت.

از جمله این الزامات و زمینه ها می توان به استفاده از نخبگان واقعی در مقابل نخبگان اسمی و سیاست باز اشاره کرد. استان یزد دارای نخبگان علمی زیادی است که در دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر ایران و دنیا تحصیل کرده اند و اکنون در مناصب و مشاغل در یزد و استان های دیگر حضور دارند که می توان از نظرات کارشناسی آنها در پیشبرد امور شهری استفاده کرد. و در مرحله بعدی استفاده از مدیران باسابقه و بازنشسته بصورت جلسات هم اندیشی به دور از گرایشات سیاسی و با هدف آبادانی شهر یزد باید صورت پذیرد.

از دیگر اقدامات ، استفاده از جوانان توانمند و نخبه در رشته های مختلف و مرتبط با توجه به حجم بالای این نخبگان در استان یزد در قالب مشاور یا گروه مشاوران است  تا ضمن استفاده از نظرات کارشناسی آنها با حضور در کنار اعضا و مدیران بخش های مختلف تجربیات لازم را کسب نموده تا نیاز به ورود مدیران غیربومی مرتفع و حتی سبب معرفی مدیران در سطح کشور بیش از پیش فراهم گردد.

از دیگر الزامات می توان به تطابق خواست مردم با تصمیمات شورای شهر اشاره کرد ، شورای شهر باید تدبیری اتخاذ کند تا مردم به صورت مستقیم و بدون واسطه نیاز ها و خواست خود را به گوش اعضای این شورا برسانند. و در صورتی که تصمیمات شورا با خواست و نیاز مردم متفاوت باشد و نیاز ها و خواست مردم مرتفع نگردد سبب دلخوری و نارضایتی و کم کم عدم همکاری و مشارکت مردم را به دنبال خواهد داشت که از جمله این موارد می توان به پرداختن شوراها به مسائل حاشیه ای ، سیاسی و اختلافات اشاره نمود که قطعا نتیجه ای جز دلسردی مردم به همراه نخواهد داشت.

شفافیت نیز از دیگر لوازم دائمی یک همکاری و مشارکت موثر است. جریان آزاد اطلاعات ، دسترسی عمومی و آسان به اطلاعات و پاسخگویی قابل راستی آزمایی از جمله زمینه های شفافیت است. یکی از کارهای موثر و ماندگار در این زمینه توسط شهردار سابق تهران (نجفی) صورت پذیرفت و آن راه اندازی سایت به منظور انتشار تمامی قراردادهای شهرداری تهران با مبلغ بالای ده میلیارد ریال بود.هر چند که این انتشار با شفافیت کامل فاصله دارد اما در فضای کنونی گامی موثر و قابل تقدیر به شمار می آید.

در این زمینه با توجه به سخنان شهردار یزد در خصوص شفافیت و برداشتن دیوارها میان شهرداری و مردم و با توجه به این که اعضای شورای شهر  خود را منتخب مردم می دانند راه اندازی سایتی به منظور اعلام هزینه ها و قراردادهای شهرداری به صورت شفاف از ابهامات و سر در گمی مردم و در نتیجه بدبینی مردم جلوگیری خواهد کرد و قطعا مردم اعتماد بیشتری داشته و در نتیجه همکاری و همرامی بیشتری خواهند داشت.

بی شک داشتن شهری بالنده و زیبا فارغ از هر گونه گرایش و دیدگاه سیاسی آرزوی تمامی شهروندان یزدی است و این مهم جز با مشارکت و همکاری مردم صورت نخواهد پذیرفت و در سوی دیگر شورا باید به منظور ایجاد این همکاری و مشارکت هر چه بیشتر پیش قدم شده و با استفاده از تمام ظرفیت های موجود در استان در جهت رفع خواست های مردم ، شفافیت ، ایجاد امید ، اعتماد و ... گام های موثر و عملی را بردارد.

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا